Privacy statement

Forelvisbuddies privacyverklaring
Laatste update: 28-05-2018
Versie 2.1


 

We zetten ons iedere dag in om het dagelijks leven van zoveel mogelijk mensen te verbeteren. Dat doen we d.m.v. het organiseren van onze visdagen voor vissers met een beperking. Daar hebben we in sommige gevallen informatie voor nodig. We doen dit niet zomaar.

U dient zich ervan bewust te zijn dat Forelvisbuddies niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van onze website en/of door diensten of producten van ons af te nemen, gaat u akkoord met ons privacybeleid.

Hieronder vind u onze 10 privacy principes en wat u in ieder geval moet weten over wat we met uw gegevens doen. Het gaat per slot van rekening toch om uw privacy en daar mag wat ons betreft geen onduidelijkheid over bestaan.

Forelvisbuddies , gevestigd aan Kastanjestraat 6, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Forelvisbuddies – Kastanjestraat 6 – Tel: 0031-653353544
Website: https://www.forelvisbuddies.nl – Email: info@forelvisbuddies.nl

 

1. Persoonsgegevens die wij verwerken

Forelvisbuddies verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

 

2. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Forelvisbuddies verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • gezondheid (geldig uitvoeringsverzoek van de huisarts)

 

3. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Forelvisbuddies verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en visdagen
 • Zonder een geldig uitvoeringsverzoek van de huisarts mogen we geen medicijnen uitdelen en insuline toedienen tijdens de visdag, mocht dat nodig zijn.

3a. Aanmelden Forelvisbuddies nieuwsbrief

Als u op de hoogte wilt blijven van onze Forelvisbuddy visdagen, kunt u zich inschrijven voor de Forelvisbuddies nieuwsbrief. We registreren dan uw naam en e-mailadres om uw verzoek uit te voeren.

Het profiel binnen de Forelvisbuddies nieuwsbrief bewaren we totdat u zich weer afmeldt voor de Forelvisbuddies nieuwsbrief. Bij iedere Forelvisbuddies nieuwsbrief die u ontvangt zit een mogelijkheid om uzelf weer af te melden.

3b. Sociale media

Forelvisbuddies maakt gebruik van social media om u op de hoogte te houden van de nieuwste trends en producten, een kijkje achter de schermen te geven en slimme oplossingen te laten zien. U kunt ons volgen op Facebook en YouTube. Aan het gebruik van social media zijn geen voorwaarden vanuit Forelvisbuddies verbonden. U gaat akkoord met de voorwaarden van het social media platform.

Als u via social media een vraag aan ons stelt, dan bewaren we dat bericht en uw accountnaam, zodat we op uw bericht kunnen reageren. Als u contact met ons opneemt via social media, dan koppelen we uw gegevens met uw nieuwsbrief profiel. Ook benaderen we u soms via Facebook om te vragen of we een foto van u mogen gebruiken voor marketingdoeleinden. We nemen contact met u op als u een foto post en daarin (diensten van) Forelvisbuddies vermeldt door te taggen of het gebruik van een hashtag. Zonder uw toestemming gebruiken we de foto niet.

3c. Blog en foto’s

Forelvisbuddies heeft een apart blog waarin we verslagen plaatsen en extra achtergrond informatie geven over onze visdagen. Hierin willen we ook graag uw vragen en ervaringen, eventuele problemen die zich hebben voorgedaan en oplossingen die we hiervoor hebben gevonden, delen in artikelen. In onze blogs worden echter nooit uw persoonsgegevens kenbaar gemaakt zonder uw toestemming. Het kan zijn dat we u via email benaderen om een foto met ons te delen van uw ervaring tijdens een visdag. De foto zal echter alleen met uw toestemming worden geplaatst.

Tijdens de visdagen worden er foto’s gemaakt van alle deelnemers en hun visbuddies. Mocht u daar bezwaar tegen hebben, dan kunt u dat vooraf kenbaar maken. De organisatie zal dit voorafgaand aan de visdag ook nog expliciet vragen. Er worden alleen foto’s van u geplaatst met uw toestemming.

 

4. Geautomatiseerde besluitvorming

Forelvisbuddies neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen, over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Forelvisbuddies ) tussen zit.

 

5. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Forelvisbuddies bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Als u zich aanmeldt voor een van onze visdagen, worden uw persoonsgegevens geregistreerd om uw inschrijving te bevestigen. In ons aanmeldformulier vragen we alleen om de strikt noodzakelijke gegeven waaronder uw voor- en achternaam, woonplaats, telefoonnummer en E-mailadres. We bewaren deze gegevens 3 jaar om u voor een volgende visdag te kunnen benaderen.

Vissers met een beperking vragen we om een geldig uitvoeringsverzoek van de huisarts mee te sturen als bijlage bij de email voor aanmelding. Anders mogen onze verpleegkundigen geen medicijnen uitdelen en insuline toedienen tijdens de visdag, mocht dat nodig zijn. Deze gezondheids-gegevens worden uiteraard strikt vertrouwelijk behandeld en nooit gedeeld met derden, met uitzondering van de verpleegkundigen die aanwezig zijn op de visdag. Deze gevoelige persoonlijke gegevens worden meteen na afloop van de visdag verwijdert.

We gebruiken gegevens ook om beter inzicht te krijgen in onze bezoekers en de manier waarop ze online surfen. Dit doen we om onze website te verbeteren. De gegevens voor deze analyses bewaren we twee jaar.

 

6. Delen van persoonsgegevens met derden

Forelvisbuddies verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met het bedrijf die uw gegevens verwerkt in onze opdracht (en dat is alleen onze provider), hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten, om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Forelvisbuddies blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

7. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Forelvisbuddies gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Forelvisbuddies gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Deze website gebruikt alleen cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op. U kunt zichzelf afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

7a. Extra maatregelen ter bescherming van persoonsgegevens binnen Google

We hebben een verwerkingsovereenkomst gesloten met Google. Hierin is vastgelegd dat Google alleen als verwerker optreedt bij de verwerking van de persoonsgegevens van onze websitebezoekers.

Om uw privacy in Google zo goed mogelijk te kunnen beschermen hebben we een aantal extra maatregelen genomen, die verder gaat dan de standaard bescherming waaronder;

 • In Google Analytics is het ‘Beleid voor User ID’s’ geactiveerd. Gegevensbehoud voor Gebruikers en gebeurtenissen wordt maximaal 26 maanden bewaard.
 • Om niet toe te staan dat Google de verkregen informatie deelt of gebruikt voor andere Google diensten in combinatie met Google Analytics zijn de volgende maatregelen genomen:
 • Gegevens van producten en services van Google worden niet gedeeld
 • Benchmarking is uitgeschakeld; Er worden dus geen anonieme gegevens bijgedragen aan een verzamelde dataset, om functies mogelijk te maken zoals benchmarking en publicaties waarmee inzicht verkregen kan worden in gegevenstrends
 • Geen technische ondersteuning; Servicemedewerkers van Google hebben geen toegang tot onze Google Analytics-gegevens en –account
 • Geen toegang voor accountspecialisten; Google-marketingspecialisten en Google-verkoopspecialisten hebben geen toegang tot onze gegevens en account voor Google Analytics

 

8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Forelvisbuddies en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@www.forelvisbuddies.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek .

Forelvisbuddies wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

9. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Forelvisbuddies neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@www.forelvisbuddies.nl

Forelvisbuddies heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • fysieke beveiliging van ruimtes
 • digitale beveiliging van systemen en applicaties
 • hard- en softwaremaatregelen
 • virusscans
 • update maatregelen
 • firewalls
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • 2 Factor authenticatie voor o.a. Apple accounts
 • er wordt geen gebruik gemaakt van openbaar wifi, alleen van 3G/4G
 • er worden geen gegevens in de Cloud opgeslagen

etc.

 

10. Contact met onze klantenservice

Iedere dag staat Forelvisbuddies klaar om u te helpen, vragen te beantwoorden en eventuele problemen op te lossen i.v.m. de deelname aan onze visdagen. Onze klantenservice kunt u via verschillende kanalen bereiken waaronder via de telefoon, e-mail en facebook. Telefonische gesprekken worden bij ons nooit opgenomen.

Als u een vraag of klacht heeft, hebben we een aantal gegevens van u nodig. Denk hierbij aan uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en andere informatie die nodig is om uw vraag of klacht in behandeling te nemen. We gebruiken deze informatie ook om u op de hoogte te houden van uw vraag of klacht. Nadat uw vraag of klacht is afgehandeld, bewaren we de informatie nog twee jaar. Zo kunnen we u beter van dienst zijn als u ons later toch nog nodig blijkt te hebben.

Pin It on Pinterest

Share This

Gun jij mensen met een beperking ook een mooie visdag op forel?

Deel dit bericht dan met al je vrienden en vriendinnen: